شهردار سبزوار گفت: توازن در عمران شهری را به عنوان اصلی ترین سیاست شهرداری برگزیده ایم.

محمد علی طالبی در گفتگو با بصیر سبزوار با اشاره به نگاه شهرداری به عمران شهر به صورت متوازن و یک نواخت بوده است اظهار داشت: ساخت پیاده رو ایجاد فضای سبز اهتمام به ساخت فضای آموزشی در سکونتگاهای غیر رسمی مطابق با سند تحول در این مناطق از جمله اقدامات عمرانی شهرداری بوده است.

 

وی با اشاره به پروژه های زیر ساختی و درآمد زا در شهرداری تصریح کرد: ساخت پروژه امیریه به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی شهری در غرب خراسان نمونه ای از این طرح ها خواهد بود.

 

طالبی به برخی از طرح های عمرانی معطل مانده در سال های گذشته اشاره کرد و خاطر نشان کرد: ساخت پروژه میدان سربداران در ورودی و پل های غیر همسطح جاده ای قوچان و پل الداغی تا پایان امسال در دستور کار قرار گرفته است.

 

شهردار سبزوار با مقایسه برخی از نقاط شهر در۳۰گذشته و اکنون ادامه داد: در محله چهل متری دوم وضعیت سی ساله هیچ گونه تغییر نکرده و در صورتی که یکی از مهم ترین بلوارهای شهر در این منطقه می باشد و ساخت و ساز آن برای مردم محله تبدیل به آرزوی دیرینه شده بود.

 

وی با بیان اینکه قنواتی که از زیر شهر عبور می کنند نقطه تاریک وکور شهر هستند گفت: در این مدت این هیچ اداره و نهادی زیر بار مسئولیت اجرای طرح بهسازی قنوات نرفته است وتا اینکه این مهم را شهرداری برعهده گرفته است.

انتهای پیام/