در این عکس تصویری از بالا از مسجد الحرام در شهر مکه دیده می شود.

مکه