شهردار سبزوار از مهیا شدن شرایط پرداخت الکترونیک عوارض شهرداری خبر داد.

به گزارش بصیر سبزوار،محمد علی طالبی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در مرحله سوم ازطرح شهر زندگی شرایط پرداخت الکترونیکی عوارض مهیا شده است اظهار داشت: یکی از موانع پرداخت عوارض در مراحل قبلی پرداخت حضوری بود که با تلاش مدیران شهرداری این مهم انجام شده و در مرحله سوم ، پرداخت به صورت غیر حضور امکان پذیر شده است.

 

وی با اشاره به اینکه پرداخت الکترونیکی قبوض عوارض تا یک ماه آینده از طریق شبکه شتاب امکان پذیر خواهد شد عنوان کرد: در حال حاضر نیز پرداخت این قبوض از طریق کارتخوان ها و دستگاههای خود پرداز بانک شهر امکان پذیر شده است.

طالبی با بیان اینکه شهروندان استقبال مناسبی برای پرداخت عوارض درقالب برنامه شهرزندگی یک و دو داشتند تصریح کرد: در دو مرحله اجرای طرح شهر زندگی بیش از ۴میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان پرداختی مردم بوده است.

 

شهردار سبزوار همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر وصول بدهی های ادارات به شهرداری بیان کرد: متاسفانه دراین حوزه هیچ موفقیتی را کسب نکرده ایم.

 

طالبی تاکید کرد: شهرداری درحال حاضر از بسیاری از ادارات طلبکاری هایی را دارد که مطابق قانون نیز حق توقیف اموال ومسدود کردن حساب ها ی این ادارات را در جهت وصول مطالبات خود داریم اما شهرداری سعی دارد تا در فضایی تعاملی وبرادرانه به فعالیت خود ادامه دهد.

 

وی با بیان اینکه بدهی های ادارات در حدود ۲۰درصد بذهی مردم به شهرداری است ادامه داد: مردم نیز برای پرداخت این بدهی ها روان عمل نمی کنند.

 

شهردارسبزوار به تامین بودجه شهرداری اشاره کرد و خاطر نشان کرد: بودجه از شکل طولی خود و محوریت وصول مطالبات خارج شده و اجرای دیگری مانند اوراق مشارکت در آن حضور پررنگی دارند.

 

انتهای پیام/