مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار گفت: علمی که منجر به ثروت شود را کسی انکار نمیکند ولی امروز شاهد این هستیم که برخی از همکارانمان رشد علمی برای آنها در اولویت های پایین تری از کسب درآمد قرار گرفته است.

محمد غفوری نژاد در گفتگو با خبرنگار اجتماعی بصیر سبزوار در ارتباط با متوقف شدن رشد علمی کشور در چند سال اخیر اظهار داشت: من فکر میکنم متاسفانه در دانشگاه ها دیدی که رهبر انقلاب در خصوص جایگاه علم ایران دارند، وجود ندارد.

 

وی با بیان اینکه اساتید بیشماری در حوزه های مختلف مخصوصا علوم انسانی مشغول تدریس هستند، افزود: یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری تبدیل علوم انسانی به علوم اسلامی است که اکثریت اساتید دانشگاه ها این مورضوع را جدی در دستور کار خود قرار نداده اند.

 

رییس سابق دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار با اشاره به نگاه کاسب کارانه برخی از اساتید و پژوهشگران به تولید علم، بیان داشت: علمی که منجر به ثروت شود را کسی انکار نمیکند ولی امروز شاهد این هستیم که برخی از همکارانمان رشد علمی برای آنها در اولویت های پایین تری از کسب درآمد قرار گرفته است.

 

غفوری با تاکید بر اینکه باید در جهت رفع دغدغه اقتصادی اساتید نیز گام های اساسی برداشته شود، عنوان کرد: متاسفانه حوزه پژوهش و ارائه مقاله از حیث اعتباری در کشور ما مورد ظلم واقع شده است.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال های اولیه جهش رشد علمی کشور خوب بود ولی به دلیل اینکه این جهش جهت دهی نگردید متوقف شده است، بیان کرد: یک فوراه هم تا مقدار معینی می تواند خود را به بالا هدایت کند و در ظرفیت مشخصی ثابت خواهد شد.

 

وی در ادامه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در باب اسلامی کردن علوم انسانی، گفت: یکی از دلایل ادامه رشد و جهش علمی کشور توجه به این نکته مهم است که باید سبقه اسلامی بودن مقالات را پررنگ تر کنیم.

 

مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ادامه داد: البته در کنار مسائل اقتصادی نباید از سیاست کاری های صورت گرفته غافل شویم چرا که تخریبش به مراتب  از نگاه اقتصادی بیشتر است.

 

غفوری با بیان اینکه اگر شاهد جهش علمی در کشور بوده ایم به دلیل تفکیک مسائل سیاسی از عرصه علم و دانشگاه بوده است، خاطر نشان کرد: این حرف به معنی این نیست که دانشجو و استاد ما از سیاست غافل شوند بلکه نباید سیاست کاری اولویت کاری عرصه تعلیم گردد.

 

وی در انتها با بیان اینکه باید به افردی مسئولیت داده شود که جنبه های علم قوی داشته باشند، اعلام کرد: رفع دغدغه های مقام معظم رهبری باید در دستور کاری جدی مسئولین امر قرار گرفته و دوباره شاهد رشد علمی جمهوری اسلامی ایران در دنیا باشیم.

 

انتهای پیام/