استاد شعبان در کرمان در سال ۱۱۶۰ خورشیدی اندکی پس از قتل نادرشاه افشار متولد شد. او فرزند استاد محمد و برادر استاد علی است که به همراه برادرش و دیگر آشنایان به سبزوار آمده است.

آنان پس از ورود به سبزوار در خیابان رضوی و اطراف آن ساکن شده و شروع بکار می کنند. پس از مدتی که با همسایه ها و اهالی آشنا شده و پس از گذشت چند سالی که کارهایی را بصورت خرد و کلان در سطح شهر و حومه آن انجام می دهند و در شهر بعنوان معماران و استادان ماهر و با ذوق و هنر معرفی می شوند مورد توجه اهالی شهر و مسئولین حکومتی قرار می گیرند و استاد شعبان بعنوان معمار شهرداری دعوت به همکاری در امور شهر می شود.

 

 

درآن زمان شهرداری بلدیه نام داشت و محل آن هم در ارگ حکومتی واقع در باغ ملی کنونی بود. از بناهای ساخت او می توان به ساخت پل در مسیر جاده سبزوار به مشهد و سبزوار به تهران نام برد که یکی از آنها در مسیر جاده قدیم مشهد نرسیده به باغجر می باشد که پلی است سنگی با دودها نه قوسی شکل که فعلا موجود می باشد و بنای هتل شهرداری سبزوار که متاسفانه نمای زیبای آن تخریب و مدفون گردیده و حمام شهرزاد و بنای شهرداری قدیم در باغ ملی و ده ها منزل مسکونی زیبا درسطح شهر مخصوصا در کوچه افتخار دربین سالهای ۱۲۸۰ تا ۱۳۳۰  بوده است .

 

 

او معمار رسمی خانواده بقراط حکیم بوده است وبا ایشان رفت وآمد خانوادگی داشته است و مقبره بقراط را بدستور او و با همکاری استاد علی برادرش ساخته است وخود استاد شعبان نیز بنا بر وصیت وسفارش بقراط در کنار مقبره اش بخاک سپرده شده است . بعضی از کارهایی که توسط استاد شعبان دراین مدت درشهرداری انجام شده است به شرح زیر می باشد.

 

 

۱- احداث خیابان های بیهق ۲- احداث خیابان اسرار ۳- احداث خیابان کاشفی ۴- احداث خیابان اسد آبادی ۵- شهرداری قدیم سبزوار واقع در باغ ملی شهرداری سبزوار ۶–سینما شهرزاد این بنا نیز در زمان حضور استادشعبان در شهرداری و بدست او و فرزندانش ساخته شده است.

 

شهرداری قدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هتل شهرداری سبزوار ساخته شده بدست استاد شعبان معمار وقت شهرداری سبزوار نمای این بنا با این زیبایی و هیبت خاص خود که نشان از فرهنگ ومعماری آن دوران(اوایل پهلوی اول) می باشد. استاد شعبان معمار و استاد این بنا شاید سواد خواندن و نوشتن نداشت ولی دارای درک و فهم و شعور عمیقی از معماری بود و هر شخص منصفی به این واقعیت واقف است.

 

 

در آن زمان پدر فرزند خود را از همان نوجوانی یعنی حدود ۱۲-۱۰ سالگی بکار می برد تا در جوانی استاد کاملی گردد بنابراین فرزندان آنها حداکثر در۲۵ سالگی استاد ماهری می شدند و در کنار پدر و یا جدای از او کارمی کردند. با توجه به اینکه استاد شعبان حداکثر در سی سالگی به سبزوار آمده است بیش از سی سال در شهرداری مشغول بکار بوده است چرا که در یکی از نامه ها اشاره می کند که سالها است که در شهرداری مشغول کار است.

 

 

چون در آن زمان استخدامی و بیمه ای نبوده است بیشتر سال های خدمتش را همچون دیگران روزمزد بوده است. او براساس نامه هایی که از بایگانی شهرداری سبزوار بدست آمده است تا اندکی پس از سال ۱۳۳۰ معمار شهرداری سبزوار بوده است و پس از آن درخواست بازنشستگی می کند.

 

 

استاد شعبان در سال ۱۳۳۴ در سن ۷۸ سالگی پس از یک روز بستری در خانه فوت می کند و طبق سفارش بقراط استاد شعبان در کنار مقبره او که باتفاق برادرش استاد علی این معمار بزرگ ساخته اند بخاک سپرده می شود.

 

 

محمد عبداله زاده ثانی- باستان شناس

 

منبع: روابط عمومی شهرداری سبزوار/