بعد از ورشکستگی و انحلال تعدادی از موسسات مالی و اعتباری از جمله میزان، این بار خبرهایی مبنی بر ورشکستگی بانک قوامین به گوش می رسد.

سپرده گذاران این بانک از روز گذشته با مراجعه به شعب قوامین خواستار دریافت سپرده های خود هستند بطوریکه طبق گفته طلوعی فر سرپرست این بانک، از روز گذشته تعداد ۵۰۰ نفر به بانک مراجعه کردند که چهار شعبه موجود در سبزوار جوابگوی مشتریان بوده است.

 

وی با بیان اینکه هیچگونه مشکلی در پرداخت مبلغ نداریم گفت: مردم نگران حساب های خود نباشند نوع نگرانی مردم بابت انحلال تعدادی از موسسات است مردم نسبت به این مسائل حساس شده اند بانک ها مجوزهای لازم را از دولت و بانک مرکزی دریافت کرده اند با این حال هیچ مشکلی به لحاظ پرداختی پیش روی بانک قوامین نیست.

 

طلوعی گفت: سپرده گذاران بانک قوامین تا هر زمان به شعب مراجعه کنند براساس نوبت سپرده به آن ها پرداخت خواهد شد.

 

منبع: سبزوار نیوز/