استاد دانشگاه حکیم سبزوار گفت: امروزه رسانه ها ابزاری در اختیار نظام سلطه برای تهاجم فرهنگی شده است.

امین کوشکی در گفتگو با بصیرسبزوار با اشاره به اینکه امروزه نظام سلطه بیشترتلاش می کند تا از طریق ضربه زدن به فرهنگ اسلامی ما سد راه پیشرفت و تعالی ایران گردد اظهار داشت: متاسفانه رسانه ها ابزاری شده اند که دشمنان از آن برای رسیدن به این هدف استفاده میکنند.

 

این تحلیگر مسائل سیاسی با بیان اینکه در برخی از حوزه های فرهنگی در حال عقب گرد هستیم به وضعیت حجاب در جامعه اشاره کرد و افزود: متاسفانه از بین بردن ارزش حجاب یکی از برنامه های اصلی دشمن برای ضربه زدن به فرهنگ ایرانی اسلامی ما است.

 

کوشکی با بیان اینکه دشمن سعی دارد چادر را پرچم حجاب و دینداری است از دست زنان جامعه بدرکرده و این ارزش را به نوعی ناهنجاری در جامعه بدل کند.

 

وی با بیان اینکه دشمنان ما تنها راه را برای جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر راه تهاجم فرهنگی یافتند تصریح کرد: غرب تلاش خواهد کرد تا کارهایی را انجام دهد تا هنجار های اسلامی ما در جامعه تبدیل به ناهنجاری شده و ضد ارزش ها جای ارزش ها را بگیرد.

 

این استاد دانشگاه با بیان تاثیر بسیار مخرب برنامه های ماهواره بر جامعه اسلامی تاکید کرد: نظام سلطه قصد دارد تا از طریق ماهواره که یک رسانه یک سویه است به مقاصد خود دست پیدا کند.

 

کوشکی به تحقیق گسترده ای در بین خانواده ها اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این تحقیق مشخص شد افرادی که بیشترین سطح استفاده از ماهواره را داشته اند بیشترین تاثیر پذیری را نیز درحوزه انحراف از دین نشان داده اند وهرچه سطح این استفاده بالاتر رفته است سطح دینداری افراد تنزل کرده است.

 

انتهای پیام/