«نبض دانشجو» مجموعه مستند جدید دانشجویی، از این هفته در شبکه خبر پخش می‌شود.

این برنامه از تولیدات مستند جدید شبکه خبر است که در دانشگاه‌های سراسر کشور موضوعات صنفی، آموزشی، حاشیه های دانشجویی را به تصویر می‌کشد.

«نبض دانشجو» قرار است در تمام دانشگاه‌های سراسر کشور را از طریق شبکه خبر بزند.

این برنامه چهارشنبه‌ها ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه خبر پخش و روزهای جمعه بازپخش می‌شود.