استاد اقتصاد دانشگاه های سبزوار گفت: دولت یازدهم با سیاست های در پیش گرفته در اقتصاد مقاومتی موفق نخواهد بود.

محمد رحیم گرایلی در گفتگو با بصیر سبزوار در ارتباط با رشد اقتصادی ایران و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی دولت یازدهم اظهار داشت: متاسفانه در فرمایشات رهبری عزیز گرد غربت نشسته و ابزارهای اجرای برای تحقق فرامین ایشان بیان نشده است.

 

وی با بیان اینکه مشکل اصلی عدم وجود بستر مناسب برای اجرای راه کارهای اقتصادی علی الخصوص اقتصاد مقاومتی در کشور است، افزود: با نگاه به کارنامه دولت و کارشناسان مسائل اقتصادی در کشور میبینیم که کسی دغدغه اجرای اقتصاد مقاومتی را درکشور ندارد.

 

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت یازدهم با سیاست های در پیش گرفته در اقتصاد مقاومتی موفق نخواهد بود، بیان داشت: ارائه طرحی نو و بازنگری در رویه اقتصادی کشور راه را برای انجام این کار مهیا خواهد کرد.

 

گرایلی در ادامه با تاکید بر اینکه  باید با وحدت و هماهنگی بین بخشی و رفع موانع تولید و بروکراسی اداری پیچیده اجرا کننده اقتصاد مقاومتی گردیم، تصریح کرد: قانون کار اجباری، بیمه اجباری، نرخ مالیات بالای تولید، نرخ بهره فزاینده و دخالت موسسات مالی و اعتباری در سیستم اقتصادی کشور عوامل اصلی اجرایی نشدن فرامین رهبر انقلاب است.

 

استاد اقتصاد دانشگاه های سبزوار خاطر نشان کرد: متاسفانه اساتید دانشگاه نیز در تببین این موضوع برای دانشجویان به عنوان نخبگان جامعه کوتاهی کرده و هیچ اقدام عملی را انجام نداده اند.

 

وی با بیان اینکه تنها اقتصاد مقاومتی ما را می تواند از وضعیت موجود نجات دهد، عنوان کرد: تا مادامی که نگاه ما به بیرون از کشور باشد هم از استعدادهای داخلی غفلت خواهیم کرد و هم گره مشکلات اقتصادی کشور باز نخواهد شد.

 

انتهای پیام/