فرماندار خوشاب گفت: توسعه زیر ساخت ها در شهرستان های تازه تاسیس نیاز مند نکاه ویژه دولت در امر تخصیص بودجه است.

به گزارش بصیر سبزوار،حسین ابراهیمی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بااشاره به نیازمند بودن نظم و سرعت در پروژه های عمرانی گفت: با نگاهی ویژه در تخصیص بودجه و در به سرانجام رساندن پروژه های عمرانی می توان شاهد توسعه در زیرساخت ها در شهرستان های تازه تاسیس بود .

 

وی تصریح کرد : ۳۸ میلیاردو ۸۵۴ میلیون ریال اعتبار تملک دارایی و سرمایه ای استان برای ۶۳ پروژه این شهرستان در نظر گرفته شد .

 

حسین ابراهیمی کردیانی افزود : این اعتبارات در قالب ۱۳ فصل ، ۳۶ برنامه و ۶۳ پروژه به شهرستان خوشاب ابلاغ شده است .

 

فرماندار خوشاب اظهار داشت : به رغم کاهش اعتبارات استانی اعتبارات امسال این شهرستان تقریبا برابر سال گذشته است .

 

ابراهیمی افزود: در اعتبارات امسال فصل کشاورزی ومنابع طبیعی با ۲۲ پروژه بیشترین تعداد پروژه و فصل مسکن و عمران شهری و روستایی با ۱۳ میلیارد و۱۳۱میلیون ریال بیشترین میزان اعتبار را به خود اختصاص دادند .

 

وی همچنین اظهار داشت: امسال برای اولین بار از محل بودجه زیارت دومیلیارد ریال برای شهرستان خوشاب در نظر گرفته شده است .

 

وی همچنین افزود : براساس ماده۴۴ قانون تنظیم بند سه اعتبارات موضوع دو درصد نفت و گاز سهم خوشاب از دو سوم استان ۲۰ میلیارد و۴۴۷میلیون ریال در نظر گرفته شد .

 

فرماندار خوشاب همچنین با اشاره به تخصیص حدود۷۰ درصدی از اعتبارات سال گذشته این شهرستان ابراز امیدواری کرد امسال درصد جذب بالاتری برای خوشاب داشته باشیم .

 

ابراهیمی کردیانی با بیان اینکه در بحث آب و راه روستایی شهرستان خوشاب از میانگین استانی پایین تر است ابراز امیدواری کرد با اعتبارات اختصاص یافته بتوانیم بخشی از عقب ماندگی در این شاخصه ها را جبران کنیم.

 

انتهای پیام/