عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: طرح مجلس در الزام دولت به حفظ دست آوردهای هسته ای در جهت حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای به تصویب رسیده است.

رمضانعلی سبحانی فردر گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه مجلس و نظام حاکمیت عزم جدی در صیانت از دستاوردهای هسته ای که تاکنون توسط دانشمندان بومی به دست آمده دارند اظهار داشت: این طرح در پشتیبانی از تیم مذاکره کننده و در جهت حقوق هسته ای ایران تصویب شده است.

 

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورا اسلامی تصریح کرد: مجلس و مردم پشتیبان مذاکراه کنندگان هستند و هیچ گاه از خواسته های به حق خود درزمینه انرژی صلح آمیز هسته ای کوتاه نخواهند آمد.

 

وی همچنین با اشره به سخنان رهبری معظم انقلاب در مورد اعضای تیم مذاکره کننده تصریح کرد: نظر ما همان نظر رهبری است و برای حمایت از تیم مذاکره کننده و دستیابی به حقوق هسته ای عزمی جدی داریم.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به زیاده خواهی های غربی ها و اعضای ۵+۱در مذاکرات خاطر نشان کرد: این طرح قدرت چانه زنی تیم مذاکره کننده ایرانی را بالا برده و انان را در احقاق حقوق ملت ایران قدرتمندتر خواهد کرد.

 

سبحانی فر با اشاره به اینکه مبنای مذاکرات دفاع از حقوق ملت ایران در زمینه هسته ای است خاطر نشان کرد: ملت ایران در تمامی زمینه ها پشتیبان نظام و انقلاب بوده اند و دولت و مجلس نیز باید در راستای ایفای حقوق، حقه ملت تمام تلاش خود را انجام دهد.

 

وی همچنین بابیان اینکه رهبری معظم انقلاب تاکید بر حذف تمام تحریم ها در روز توافق داشتند بیان کرد: حذف تحریم ها همزمان با امضای توافقنامه خواسته مجلس و ملت ایران است.

 

انتهای پیام/