مدیر آموزش و پرورش سبزوارگفت: تنها ملاک ثبت نام دانش آموزان در مدارس آدرس محل سکونت به نزدیک ترین مدرسه است.

به گزارش بصیر سبزوار،مرتضی بینش در گفتگو با بصیر سبزوار با اشاره به اینکه دریافت وجه در زمان ثبت نام به هر عنوان از اولیاء دانش آموزان برخلاف مقررات است اظهار داشت: ملاک ثبت نام برای دانش آموز در مدارس آدرس محل سکونت است و ما معتقدیم بهتریم مدرسه نزدیک ترین مدرسه خواهد بود.

 

وی ادامه داد: برخی از مبالغ در طی سال تحصیلی از طریق انجمن اولیاء تصویب خواهد شد که این مبلغ نیز به صورت کاملا اختیاری خواهد بودو اولیاء با پرداخت این مبلغ جزءخیرین مدارس قرار می گیرند.

 

بینش تاکید کرد: کنترل دریافت وجه در هنگام ثبت نام را با بازرسی نامحسوس و با استفاده از۲۰بازرس در دستور کار قرار داده ایم که تاکنون گزارشی از دریافت وجه دریافت نکرده ایم که این امر می تواند توسط اولیاء در هنگام ثبت نام کنترل و گزارش شود.

 

مدیر آموزش و پرورش سبزوار تصریح کرد: در دوره اول بیش از ۴۳۰۰دانش آموز ورودی خواهیم داشت که با توجه به کمبود فضا های آموزشی باید در ساماندهی دانش آموزان به صورت بنیادین اقدام شود.

 

بینش با بیان اینکه بیش از ۱۰۰نفر از معلمین در سال جاری بازنشته شده اند عنوان کرد: این آمار به آمار کمبود ۱۵۰نفری معلمین در سال گذشته اضافه خواهد شد.

 

وی با اشاره به اینکه تمامی مدارس پایگاه ثبت نام خواهند بود ادامه داد: تنها ثبت نام پایه اول در سه مرکز سنجش صورت خواهد گرفت.

 

انتهای پیام/