رئیس سازمان فضای سبز سبزوار گفت: طرح جداسازی شبکه آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

به گزارش بصیر سبزوار حسین بیدی با اشاره به تجدید ناپذیر بودن منابع آبی تاکید کرد: در حال حاضر ۷۵ درصد از فضای سبز توسط آب خام آبیاری می شودو جداسازی ۲۵درصد باقی مانده نیز در دستور کار می باشد.

 

وی خاطرنشان کرد: نمونه این مهم اجرای طرح سیستم آبیاری قطره ای در خیابان ها، بلوارها و آیلندهای سبزوار بود که در سال های گذشته انجام شد، همچنین تجهیز منبع بتنی در توحید شهر، باغ ایرانی کمربند شرق نیز در حال پیگیری است.

 

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز با اشاره به پیگیری در اختیار گرفتن ۵حلقه چاه از سازمان آب بیان کرد: در صورت محقق شدن این امر وابستگی سازمان از آب شرب به گلی قطع خواهد شد و تمامی فضای سبزشهر توسط آب غیر شرب آبیاری می شود.

 

بیدی با اشاره به فصل گرما و تبخیر شدید آب تاکید کرد: آبیاری فضای سبز در اینمدت در شیفت شب صورت می گیرد تا بتوانیم بیشترین بهره را از آب مصرفی داشته باشیم.

 

وی استفاده اصولی از آب را مهمترین عامل برای جداسازی آب شرب از آب مورد استفاده برای آبیاری فضای سبز شهری دانست .

 

انتهای پیام/