خانواده هاشمی در اعتراض به قوانین و حکم هایی که برای آنها رقم می خورد همواره توهین های زیادی را به نهادهای مختلف به ویژه قوه قضائیه داشته اند.

روز گذشته عفت مرعشی، همسر هاشمی رفسنجانی و مادر مهدی هاشمی در واکنش به حکم پسر خود با زیر سوال بردن عملکرد قوه قضائیه اظهار کرده بود که حکم آقای هاشمی یعنی تقلب، تقلب، پدرسوخته بازی.

 

وی ادامه داد: بروید و همین را بزنید. (خنده)

 

عفت مرعشی اظهار داشت: بروید بنویسید که خانم هاشمی گفت که، “پدرسوخته بازی بوده و حکمش (حکم مهدی هاشمی) پدرسوخته بازی بود و حکم نیست.”

 

این در حالی است که رسیدگی به پرونده متهم بزرگ اقتصادی و امنیتی بیش از یک سال به طول انجامیده بود و در مجموع از چندین سال گذشته دستگاه قضایی کشور به دنبال رسیدگی به این موضوع بود.

 

از طرف دیگر عفت مرعشی در جیان فتنه ۸۸ در پاسخ به سوال یک خبرنگار با القای تقلب و بی قانونی در کشور از مردم خواسته بود تا برای احقاق رأی خود به خیابان‌ها ریخته و تظاهرات کنند.

 

خانواده هاشمی در اعتراض به قوانین و حکم هایی که برای آنها رقم می خورد همواره توهین های زیادی را به نهادهای مختلف به ویژه قوه قضائیه داشته اند.

 

پیش از این نیز فاطمه هاشمی در اعتراض به حضورش در دادگاه گفته بود به نظر می‌رسد مملکت برای لاریجانی هاست.

 

این اعتراضات گسترده نشان می دهد که در حقیقت خانواده هاشمی هیچ تمکینی در برابر قانون نداشته و هنگامی که عدالت درباره آنها اجرا می شود همه نهادها به ویژه قوه قضائیه را زیر سوال می‌برند.

 

در حالی که انتظار می رود خاندان هاشمی با در نظر گرفتن موقعیت پدر خود تمکین بیشتری نسبت به قانون داشته باشند، کمترین تمکین قانونی از سوی این خانواده در جریان احکام دادگاهی دیده نمی‌شود.

 

منبع: راه دانا/