کارشناس پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: با رایزنی های صورت گرفته مققر شده است که دانشگاه از یک مرکز شناسایی به مرکز فراهم آوری اعضا ارتقا یابد.

علیرضا عنایتی نسب در گفتگو با بصیر سبزوار  اظهار داشت: از سال ۸۵ الی  ۹۳ تعداد ۶۲ مورد اهدای عضو در شهرستان سبزوار انجام شده است.

 

وی با بیان اینکه این تعدا ۴۵ مرد و ۱۷ زن را شامل می شود، گفت: از ابتدای سال ۹۴ نیز سه مورد مرگ مغزی در سبزوار اتفاق افتاده است که دو مورد با رضایت والدین اعضایشان اهدا گردید.

 

وی با بیان اینکه میانگین شاخص اهداء عضو در ایران ۸.۷ در هر میلیون نفر است، ادامه داد: این شاخص پایان سال ۱۳۹۳ در شهرستان سبزوار ۱۴ بوده است.

 

کارشناس پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با اشاره به کاهش مرگ مغزی در سبزوار بیان داشت: با رایزنی های صورت گرفته مققر شده است که دانشگاه از یک مرکز شناسایی به مرکز فراهم آوری اعضا ارتقا یابد.

 

عنایتی با بیان اینکه شهروندانی که تمایل دارند به خانواده بزرگ اهداء اعضا بپیوندند می توانند به سایت ehda.center مراجعه کنند تصریح کرد: در این سایت به صورت آنلاین کارت برای افراد صادر می شود.

 

این مسئول در پایان تاکید کرد: کسی که کارت اهداء عضو دریافت می کند فقط عقیده قلبی و نظر مثبت خود را در مورد این اقدام انسانی بیان نموده زیرا در صورت مرگ مغزی باز هم رضایت اولیا جهت پیوند الزامی است.

 

انتهای پیام/