کمیسیون برنامه و بودجه با افزایش دستمزد کارگران شرکت های خدماتی امین کوشان اسرار و گلستان شرق سربدار در سال جاری موافقت کرد.

به گزارش بصیر سبزوار به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر، در چهل و نهمین کمیسیون برنامه و بودجه لایحه افزایش دستمزد کارگران شرکت های خدماتی امین کوشان اسرار و گلستان شرق سربدار از ابتدای سال جاری مطرح و بحث و بررسی شد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با این لایحه گفت: شهرداری با توجه به بند (ز) تبصره ۴ از فصل دوم احکام بودجه مصوب سال ۹۴ هرگونه تغییر در شرکت های خدماتی و طرف قرار داد بایستی با مصوبه شورا انجام شود. قلعه نوی ادامه داد: بر این اساس شرکت های طرف قرار داد شهرداری حق افزایش نیرو یا دستمزد ندارند مگر اینکه  دستگاه های فرا دستی  بخشنامه و قوانین جدیدی ابلاغ کنند.

وی گفت: لایحه ارسالی افزایش حقوق کارگران شرکت های مذکور بر اساس بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی شهرداری تنظیم و به شورا ارسال شده است.

اعضاء کمیسیون پس از اظهارات رئیس کمیسیون با اکثریت آراء موافقت خود را با این لایحه اعلام و برای تصویب به صحن شورا ارسال کردند.

در ادامه جلسه تقاضای رئیس درمانگاه سلامت درباره بخشش یا تخفیف محاسبات شهرسازی و درآمد شهرداری قرائت شد که نمایندگان این در خواست را با فصل دوم احکام بودجه مصوب سال ۹۴ شهرداری و بخشنامه بودجه ۹۴ ابلاغ شده از وزارت کشور مغایر دانستند.