مشاور خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی گفت:بیش از 780 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور ما وجود دارد که متاسفانه نتوانسته ایم این ثروت را به درآمد تبدیل کنیم.

به گزارش بصیر سبزوار، محسن شرکا در جمع صنعتگران سبزواری اظهار داشت: مشکلات صنعت و عدم رونق تولید را مسئولین امر در کشور ما بخوبی می دانند ولی سوال ما از آنها این است که چرا این مشکلات برطرف نمی شود.

 

وی با بیان اینکه کف قاچاق در کشور ما ۲۵ هزار میلیارد تومان است، افزود: جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و آنهایی که تشابه داخلی دارند بر دولت واجب است.

 

دبیرکل سابق خانه صنعت و معدن کشور تصریح کرد: هر سال مقام معظم رهبری به نحوی شعار سال را به سمت تولید هدایت می کنند ولی متاسفانه در عمل تنها به عنوان بنر از آن استفاده می شود.

 

شرکا با اشاره به وجود بنگاه های مالی اعتباری در سطح کشور ادامه داد: بیش از ۷۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور ما وجود دارد که متاسفانه نتوانسته ایم این ثروت را به درآمد تبدیل کنیم.

 

مشاور خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی با تاکید بر اینکه امروز دچار تورم قانون شده ایم، بیان داشت: با نگاهی به قوانین موجود در کشور میبنیم که خیلی از آنها همدیگر را نقض می کنند.

 

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها به توجه مسئولین به تولید داخلی تاکید کرده اند، تصریح کرد: دوستان ما بدانند که با وجود مشکلات توسعه ای شکل نخواهد گرفت.

 

وی با اشاره به ظرفیت و پتانسیل خوب صنعتگران در جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: من قول می دهم که اگر بستر مناسب برای رونق تولید فراهم بشود در کمتر از ۵ سال فاصله ایران را با کشورهای پیشرفته دنیا کم می کنیم.

 

شرکا در انتها با بیان اینکه هر جا وحدت بوده موفق شده ایم، عنوان کرد: متاسفانه امروز هر وعده ای به تولید داده شده تحقق پیدا نکرده است.

 

انتهای پیام/