۲۷۰ شقایق سرخ دفاع مقدس روی شانه‌های شهر؛ تهران متبرک به عطر بهشتی‌های دست‌بسته شد؛ بدرقه تاریخی شهدای غواص؛ تجلیل ملی از سرداران راستین ملت؛ نکند غرق‌ شده‌ایم که آمده‌اید و تهران نورباران شد؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.