رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با خطرناک خواندن رکود حاکم برکشور گفت: دولت در زمینه کاهش تورم به صورت افراطی عمل کرده است.

به گزارش بصیر سبزوار ،رضا رحمانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت در ابتدای امر اولویت خود را برکاهش تورم قرارداد اما در این امر ضروری به صورت افراطی عمل کرد.

 

وی بابیان اینکه در حال حاضر رکود حاکم برکشور به صورت معضل درآمده است ادامه داد: از ۶ ماه گذشته این مساله را به دولت گوش زد کرده ایم تا طرح خروج از رکود در اولویت قرار بگیرد.

 

رحمانی بااشاره به موضوع تحریم ها و مشکلات کشور تصریح کرد: باید باورمان را تغییر بدهیم و اساس کار را در داخل کشور بنا کنیم و با حمایت از تولید چرخ اقتصاد کشور رابچرخانیم.

 

نماینده مردم تبریز در مجلس ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی را یکی از راههای برون رفت از وضعیت موجود دانست و تصریح کرد: حمایت از محصولات داخلی و عدم اجازه واردات به محصولات ی که مشابه داخلی دارند می تواند نقش عمده ای در بهبود فضای کسب کار داشته باشد.

 

وی تاکید کرد: حمایت از تولید باید به عنوان سیاست اصلی ما تبدیل شود که در صورت اجرای این سیاست توسط دولت و بانک هاشاهد گمرک های شبانه روزی صادرات خواهیم بود.

 

رحمانی با انتقاد از عدم وجود استراتژی مشخص در مسائل کلان کشور اضافه کرد: متاسفانه در این عدم وجود استراتژی در مسئلی مانند کشاورزی ،صنعت و عمران تاثیر به مرتب بدتری از تحریم ها در کشور داشته است.

 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به طرح آمایش سرزمینی اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد: بعد از مطالعه کل کشور مشخص خواهد شد تا در هر منطقه ای نیاز کدام صنعت احساس خواهد شد.

 

انتهای پیام/