با تفحص ۱۷۵ شهید غواص در خاک عراق و بازگشت آن ها به خاک ایران کاربران شبکه های اجتماعی با درج شعر، پوستر و خبر به استقبال آن ها رفتند. که در ادامه برخی از این پوسترها را مشاهده می کنید.

با تفحص ۱۷۵ شهید غواص در خاک عراق و بازگشت آن ها به خاک ایران کاربران شبکه های اجتماعی با درج شعر، پوستر و خبر به استقبال آن ها رفتند. که در ادامه برخی از این پوسترها را مشاهده می کنید:

 

منبع: دیار افتاب/