معاون استاندار وفرماندار سبزوار گفت:فاصله زیادی بین تولید تا مصرف سبب افزایش قیمت برای مصرف کنندگان و کاهش سود برای تولید کنندگان شده است.

 

به گزارش بصیر سبزوار،احمد برادران در همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار داشت: باید در جهت کاهش فاصله بین تولید تا مصرف اقداماتی انجام شود تا محصول با کم ترین عوارض به بازار راه پیدا کند .

 

وی با اشاره به حقوق مصرف کنندگان در استفاده از محصولات تولیدی اشاره کرد و بیان داشت: توجه به استاندارد و آگاهی مشتری از فرایند تولیداز جمله مهم ترین حقوق شهروندان در است.

 

برادران به استفاده از روغن های پالم در برخی از محصولات در ماه های گذشته اشاره کرد و افزود: خطرات حاکم بر فرآیند تولید در ارتباط مستقیم با سلامت جامعه است.

 

فرماندار سبزوار تصریح کرد: نظارت دقیق تر بر محصولات بازار شرایط تولید محصولات زیر پله ای و قاچاق را کاهش می دهد و این امر در جهت افزایش سودآوری برای تولیدکنندگان و کاهش هزینه های تولید آنها تاثیر فزاینده ای بر رعایت حقوق مصرف کنندگان دارد.

 

وی افزایش محصولات بدون استاندارد ،قاچاق و محصولاتی که خارج از سیکل رسمی تولید کشور وارد چرخه مصرف می شود را باعث تغییر در ذائقه شهروندان و در نهایت تغییر فرهنگ مصرف خواهد شد.

 

وی ادامه داد: انتظار اینست که رعایت حقوق مصرف کنندگان تبدیل به مطالبه عمومی شده و با افزایش نظارت ها و افزایش راندمان شاهد تولیدات باکیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی باشیم.