عکسی از سعید جلیلی در زمان هشت سال دفاع مقدس

188062_825