مدیر آموزش و پرورش سبزوار گفت: عملیاتی کردن برنامه ها مهم ترین اقدامی است که تیم مدیریتی برآن تاکید داشته است.

به گزارش بصیر سبزوار،مرتضی بینش با مهم برشمردن دستیابی به شاخص های مطلوبیت اظهار داشت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب از وضعیت جاری عملیاتی کردن برنامه های مدون از جمله اقدامات مورد تاکید تیم مدیریت بوده است.

 

وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن شاخص های مطلوبیت برنامه ریزی هایی شده تا به این شاخص ها دست پیدا کنیم افزود: توسعه هنرستان ها کاهش نرم دانش آموزی در کلاس ها و آسیب شناسی وضعیت موجود از مهم ترین برنامه های در دستور است.

 

بینش ارتقای شاخص ها را به معیار های مد نظر دومین اقدام درطرح عملیاتی آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: خوشبختانه با اجرای این برنامه در بسیاری از شاخص ها موفق به کسب رتبه های برتر استان شده ایم.

 

مدیرآموزش و پرورش سبزوار با اشاره به فرمایشات رهبری در خصوص توسعه رشته های فنی و حرفه ای ادامه داد: در حال حاضر۶/۴۷ درصد از دانش آموزان مقطع متوسطه سبزوار در رشته های فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل هستند که این رقم به ترتیب برای استان و کشور معادل ۴۳و ۴۱درصد است.

 

بینش یکی از راههای برون رفت از مشکلات اقتصادی را آموزش همراه با تولید دانست و اضافه کرد: باید دانش آموزان را به سمت و سوی تولید تشویق کرده و از نیروی جوانی در راستای ایجاد تولیدات مناسب استفاده شود.

 

وی همچنین ازاجرای طرح ارتقای کیفیت بخشی آموزش عنوان کرد: این طر برای اولین با ردر۲۲آموزشگاه سبزوار به اجرا در آمده است ،و متشکل از تیم های برنامه ریزی ،اجرا و ارزیابی است.

 

مدیر آموزش و پرورش سبزوار خاطر نشان کرد: ارتقا کیفیت آموزش توانمند کردن معلمان ،توانمند کردن اولیا و همراه کردن دانش آموزان در طرح از جمله برنامه های ارتقای سطح کیفی آموزش بوده است.

 

انتهای پیام/