طبق سنوات گذشته بیست و دوم هر ماه زمان پرداخت یارانه ها بوده، اما ماه گذشته با ۲ روز تاخیر داده شد و این ماه هم تا صبح شنبه (23 خرداد) هنوز یارانه ها واریز نشده است.

یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بیست و دوم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد اما دیشب (جمعه ۲۲ خرداد) حسب ماههای گذشته موعد پرداخت یارانه خرداد بود که تا الان (صبح شنبه ۲۳ خرداد) هنوز پرداخت نشده است.

 خبرنگار ما تلاش کرد در تماس با مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها علت را جویا شود که متاسفانه هیچ یک از مدیران این سازمان پاسخگو نبودند.

ماه گذشته نیز یارانه نقدی با ۲ روز تاخیر، ۲۴ اردیبشهت به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. دولت طبق تبصره ۲۰ قانون بودجه موظف به شناسایی قشر پردرآمد و حذف یارانه ۶ میلیون نفر است و باید یارانه نقدی را به خانوارهای نیازمند واقعی پرداخت کند.

پیش از این نیز مسئولان گفته بودند همه درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود و دولت برای جبران آن با کسری منابع ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومانی روبرو است.

منبع: فارس/