مجلس خطوط قرمز هسته‌ای را تبدیل به قانون کند؛ ایران جایگاه سوم تولید نفت را پس گرفت؛ جنایت جدید تکفیری‌ها در سوریه؛ جنگ احزاب در خانه احزاب؛ انتشار کلید سوالات کنکور۹۴ از یکشنبه؛ بورس همچنان در سراشیبی و تیم ملی با بنزین سبز برد؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.