يکي از کارکنان بخش خدماتي بیمارستان واسعی کيف دستي گمشده حاوي 760 میلیون ریال وجه نقد و چک را پس از پيدا کردن به صاحبش برگرداند.

به گزارش بصیر سبزوار، محمد مهری نیروی خدماتی بیمارستان واسعی سبزوار در حین انجام وظیفه در بخش بستری بیمارستان، کیف حاوی مدارک معتبر، چک و پول نقد به ارزش ۷۶ میلیون تومان پیدا نمود.

 

وی اظهار داشت: حین انجام وظیفه در بخش بستری بیمارستان متوجه یک کیف دستی شدم که حاوی چک و پول نقد به ارزش ۷۶ میلیون تومان بود.

 

مهری ادامه داد: سریعا موضوع را به حراست بیمارستان اطلاع داده و فردی که کیفش را گم کرده بود از نگرانی در آوردم.

 

وی با بیان اینکه کسب روزی حلال و انجام صحیح مهمترین اولویت بنده در زندگی روزمره است، افزود: حدود ۱۵ سال است که به عنوان نیروی خدماتی بیمارستان واسعی سبزوار مشغول بکار هستم.

 

گفتنی است در پی این اقدام ارزشمند این نیروی امانتدار بیمارستان واسعی، دکتر مولوی ریاست بیمارستان از وی بابت این حرکت خداپسندانه با اهدای لوحی تقدیر کرد.

 

انتهای پیام/