روحانی در شرایطی در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست، آب خوردن مردم را هم به تحریم ها گره زد که دو ماه و نیم پیش از آن، رهبر معظم انقلاب تکلیف همین آب خوردن در صورت خرابکاری دشمنان را مشخص کرده بودند.

حسن روحانی در شرایطی در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست، آب خوردن مردم را هم به تحریم ها گره زد که دو ماه و نیم پیش از آن، رهبر معظم انقلاب تکلیف همین آب خوردن در صورت خرابکاری دشمنان را مشخص کرده بودند.

به گزارش گروه سیاسی صراط، رهبر معظم انقلاب روز اول سال ۹۴ در بیاناتی در حرم مطهر رضوی تاکید کردند: “من پیام رئیس جمهور آمریکا را که به مناسبت عید نوروز خطاب به مردم ایران ‌کرده است دیدم؛ او در این پیام میگوید که شما بیایید حرفهای ما را قبول بکنید؛ در واقع محتوا و محصول حرف او این است میگوید در مذاکرات هسته‌ای آن چیزی را که ما به شما دیکته میکنیم این را شما قبول بکنید تا در کشور شما ‌کار به وجود بیاید، ‌تا سرمایه به وجود بیاید، تا فعّالیّت اقتصادی در کشور شما راه بیفتد؛ یعنی همین نگاه دوّم. این نگاه، نگاهی است که هرگز به نتیجه نخواهد رسید؛ ‌باید نگاه کنیم به درون کشور، ظرفیّتهای درونی بسیار است. این اقتصاد مقاومتی‌ای که ما عنوان کردیم و مطرح کردیم و خوشبختانه مورد قبول و استقبال همه‌ی صاحب‌نظران قرار گرفت – یعنی من حتّی یک نفر از صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی را ندیدم که آنچه را به‌عنوان سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح شده، او رد کند – ناظر به همین است؛ یعنی ناظر به امکانات درونی کشور. وقتی که اجازه نمیدهند که شما برای زمین خودت از بیرون آب بیاوری، باید چاه حفر کنی و از درون زمین خودت آب بیرون بیاوری تا محتاج ‌آب آن همسایه‌ی بخیل نباشی؛ باید از درون خود استمداد کنیم و بتوانیم کارها را پیش ببریم. این هم نکته‌ی دوّم.”

دو ماه و ۱۷ روز بعد، حسن روحانی در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست، در اظهاراتی که با واکنش‌های زیادی مواجه شده، گفت: “تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند.”