مدیر موسسه بیت الحفاظ نرجس از برگزاری جشن پایان دوره کودکان 3تا 6سال در این موسسه خبر داد.

 

 

اعظم السادات برغمدی در گفتگو با بصیر سبزوار اظهار داشت: ۱۲۰کودک در این جشن شرکت خواهند داشت که با استفاده از شیوه های نمایشی قصه گویی قرآنی و نمایش های مبتنی بر داستان های قرآن موفق به روانخوانی قرآن شده اند.

 

وی با بیان اینکه ۱۷خرداد ماه زمان برگزاری جشن روانخوانان خردسال خواهد بود تصریح کرد:قرآن آموزان در این دوره تسلط به قواعد و روخوانی یاد گرفتند وتوانایی آرام خوانی قرآن را به عنوان اولین گام در آموزش قران را کسب کنند.

 

مدیر موسسه بیت الحفاظنرجس تاکید کرد:در این طرح قرآن آموزان به شیوه متفاوتی با مفاهیم قرآن آشنا می شوند و این عامل باعث ماندگاری بیشتر آیات قرآن در ذهن آنها می گردد.

 

برغمدی همچنین با بیان اینکه موسسه بیت الحفاظ نرجس توانسته به صورت چهار سال متوالی رتبه های برتر را در رشته حفظ بدست آورد خاطر نشان کرد: راه یابی به مسابقات کشوری از جمله برنامه های پیگیری این موسسه خواهد بود.

 

گفتنی است این جشن ۱۷مرداد ماه در تالار کاشفی برگزار خواهد شد.