از مهم ترین ویژه گی های امام خمینی در طول دوران طلبگی،مبارزه و چه در زمان رهبری بر جامعه مسلمین ساده زیستی و پیروی از نوع زندگی بزرگان دین بوده است.

به گزارش بصیر سبزوار شاید کمتر کسی باشد که حسینیه جماران محل دیدارهای بنیانگذار انقلاب را با جامعه اسلامی را ندیده باشد و یا اینکه خاطره ای از آن نداشته باشد واین ساده بودن مکان علی رغم اصرار سران مملکتی وقت برگچ کاری و یا رنگ آمیزی که با مخالفت حضرت امام خمینی روبرو شده است نشان از اهمیت ساده زیستی و ترویج آن در نظر مسئولان داشته است.

 

 

مساله ی ساده زیستی ، بارها از سوی امام خمینی بنیان گذار انقلاب اسلامی مورد تاکید قرار گرفته شده است و که می توان به عمق مسئله و اهمیت موضوع پی برد  تاکید برپرهیز از اشرافی گری در زندگی مسئولان از جانب ایشان راه روشنی بر انتخاب شیوه زندگی مسئولانه است.

 

نوع زندگی تجملی و استفاده از امکاناتی که عامه مردم و طبقه متوسط از آن بی بهره باشند می تواند خوی اشرافی گری را در مسئولان حاکم کرده و این امر سبب خواهد شد تا مسئولان نتوانند درک مناسبی از مشکلات جامعه داشته باشند و در صدد رفع آنها نیز بر نخواهند آمد تا جایی که حضرت امام خمینی کاخ نشینی را مخالف با عدالت خواهی دانسته و می فرمایند: بحث رفاه و سرمایه ،بحث قیام و راحت طلبی ،بحث دنیا خواهی و آخرت جویی دو مقوله ای است که هرگز با هم جمع نمی شوند و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر، محرومیت و استضعاف را چشیده باشند.فقرا و افراد بی بضاعت ،گردانندگان و برپا دارندگان واقعی انقلاب ما هستند .( صحیفه نور جلد ۲۱ صفحه ۸۷)

 

از دیگر مواردی که ساده زیستی را برای مسئولان امری ضروری می کند تبعاتی است که نوع زندگی آنها  بر جامعه خواهد داشت،ریخت و پاش ها و نوع زندگی اشرافی گریی الگویی خواهد شد تا جامعه به سوی زندگی مادی گرایانه سوق پیدا کرده و سبب شود از اهداف واقعی زندگی دور شویم و این راهی است که دشمنان اسلام و انقلاب سال ها است برای از بین بردن روح معنویت آن را پیموده اند.

 

ضرورت دیگر که بر ساده زیستی در زندگی مسئولین تاکید دارد دوری از فساد هایی است که می تواند گریبان گیرآنها شود، فساد اقتصادی در دستگاه‏های دولتی موجب می‌شود که سود همه تلاشهای انجام شده در راستای پیشرفت و تولید ثروت عمومی برای رفاه مردم، سبب تامین نوع زندگی برخی از افراد خاص شود و در نهایت با هم سطح عمومی جامعه از عدالت در حکومت اسلامی بدون بهره بمانند.

 

انتخاب ساده زیستی در زندگی مسئولین و تلقی آنها از این نوع زندگی به عنوان یک ارزش سبب خواهد شد تا آرامش روانی نسبی بر جامعه حاکم شده و نفی اشرافی گرایی نیز به عنوان یک حرکت ارزشی در بین مردم رواج پیدا کند .

 

یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب ساده‌زیستی و تلاش مردم برای پیشرفت کشور می‌شود، بی‌پیرایه بودن زندگی رهبران و مسئولین نظام است، زیرا مردم همیشه از زندگی مسئولین و رهبران خود الگوبرداری می‌کنند .