رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سبزوار گفت: هنوز تکلیف زمین معرفی شده توسط منابع طبیعی برای جابه جایی روستای مسکن مشخص نشده است.

سید مجید نجاتی اظهار داشت: بحث جابه جایی روستای مسکن به لحاظ هجوم موش ها که مشکلات زیادی برای اهالی روستا فراهم کرده ۹ سال قبل مطرح شد که در این راستا زمینی توسط منابع طبیعی در اختیار بنیاد مسکن قرار داده شد.

 

وی افزود: متاسفانه از چندین سال قبل که موضوع جابه جایی روستا مطرح شده زمین معرفی شده به بنیاد متصرف دارد و پرونده دارد و هنوز تکلیف ان مشخص نشده است بخش عمده ای از آن در حریم لوله گاز است و عملاً در این شرایط امکان جابه جایی روستا فراهم نیست.

 

وی بیان کرد: بحث انتقال روستا صرفاً تامین زمین و تمایل مردم روستا نیست بایستی تمام دستگاه های خدمات رسان به روستاها از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آب ، برق و گاز امکان تامین اعتبار را برای این موضوع داشته باشند باید مراحل استانی این جابه جایی طی شود و بودجه استانی برای آن پیش بینی گردد.

 

نجاتی ادامه داد: در حال حاضر که امکان جابه جایی روستای مسکن فراهم نیست اگر روستائیان از تسهیلات برای مقاوم سازی منازل خود استفاده کنند کم کم موش ها منطقه را رها خواهند کرد. جولان موش ها در این روستا به خاطر خانه های قدیمی و مخروبه است و این امکان برای حیوان فراهم است تا روزنه ای ایجاد کند و به داخل خانه ها هجوم اورد.

 

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سبزوا اضافه کرد: ساختمان هایی که هم اکنون با مصالح سیمان و اجر ساخته می شود امکان هجوم را کمتر خواهد داشت. بهترین و کم هزینه ترین راه مقاوم سازی ساختمان ها با استفاده از تسهیلات است.

 

وی گفت: تسهیلات مسکن روستایی مبلغ ۱۵ میلیون با کارمزد ۵ درصد و دوره بازپرداخت ۱۵ ساله است این تسهیلات کمک هزینه خوبی برای ساخت ساختمان های مقاوم در روستا است.

 

منبع: سبزوار نیوز/