مسئول حفظ نباتات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری سبزوار به سمپاشی 10هزار اصله درخت نارون در حفظ از آفت طی دو نوبت در سطح شهر اشاره کرد.

هدی محمدیانی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار ما گفت: کرم سفید شته، کنه دونقطه ای تارتن، شته مومی صنوبر، شپشک ها و سوسک برگ خوار نارون از جمله آفات فضای سبز در شهرستان است که هر ساله برای حفظ درختان از آفات، عملیات سمپاشی در سطح گسترده ای از شهر انجام می شود.

 

 

وی افزود: عملیات سمپاشی طی سه نوبت در طول سال انجام می شود سوسک برگ خوار نارون از جمله آفات گیاهی است در صورتی که عملیات سمپاشی نارون ها سال انجام نشود این حشره برگ های نارون را  سوراخ و حالت خزان به درخت دست خواهد داد.

 

 

محمدیانی بیان کرد: عملیات سمپاشی درختان نارون در سه ماهه ابتدای سال انجام می شود  سمی که بر علیه این آفت استفاده می شود فوزالون است که طی دو نوبت در طول سال حدود ۱۰۰ لیتر با غلظت دو در هزار برای مبارزه و حفظ درختان نارون استفاده می شود .

 

 

وی اظهار کرد: سال های قبل به لحاظ اینکه عملیات سمپاشی به صورت منطم در سطح شهر انجام نمی شد درختان نارون در بهار خزان می شدند که در حال حاضر با سم پاشی به موقع و شناسایی دقیق زمان مبارزه و توجه به سیکل زندگی این آفت از مرحله تخم گذاری فراتر نمی رود و قبل از خسارت زدن به گیاه از بین برده می شود.

 

منبع: سبزوار نیوز/