مهندس پرویز فتاح در دستوری انقلابی اعلام کرد زین پس ابتدا حقوق مستمری بگیران پرداخت خواهد شد و سپس حقوق مدیران و کارمندان کمیته امداد.

1725433