همدستان اروپایی آمریکا را تحریم کنید؛ دادگاه‌های ویژه برای مؤسسات مالی غیرمجاز؛ ضربه بزرگ انصار‌الله به عربستان در نبرد زمینی؛ درد دل‌های یارانه ای جهانگیری؛ احتمال تغییر در مدیریت سرخ‌ها و فینال جام حذفی چیزی شبیه داربی؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.