با پیگیری های مستمر شورای اسلامی و موافقت وزیر راه و شهرسازی بالاخره نوسازی آسفالت جاده مزینان به داورزن آغاز شد.

به گزارش بصیر سبزوار به  نقل از شاهدان کویرمزینان؛ جاده مزینان به داورزن که در سالهای اخیر به علت خرابی خطر آفرین و موجب داغدار شدن چند خانواده مظلوم مزینانی و روستاهای اطراف شده است با پیگیری مستمر شورای اسلامی و نامه نگاری به وزیر راه و شهرسازی و همچنین انتشار مطالب اعتراضی شاهدان کویر مزینان در رسانه ها،بالاخره رنگ آسفالت را به خود دید و همزمان با اعیاد شعبانیه کار قیر ریزی از ابتدای جاده داورزن به مزینان آغاز شد.

 

 

هرچند انتظار می رفت پس از این همه تلاش این جاده  تنگ و لاغر که بیش از سی سال مانند ماری سیاه  و زخمی در پهنای کویر خودنمایی می کند تعریض و نسبت به روشنایی آن هم اقدامی می شد  اما ناشکری نباید کرد و از مسئولین اداره راه سبزوار تقدیر و تشکر می شود که عاقبت به فکر دلسوختگان کویر افتادند و درچنین ایامی شروع به نو سازی تنها راه ارتباطی مزینان به داورزن کردند.