بعد از دو سال مکاتبه علیرغم بحرانی و غیر بهداشتی بودن مناطق ضلع شمالی کمربندی(ضلع جنوبی پمپ بنزین صفار) و ضلع غربی ضمن خدمت(دانشگاه فرهنگیان)، شهرداری هیچ اقدامی در مهار فاضلاب نداشته است.

مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: بعد از دو سال مکاتبه علیرغم بحرانی و غیر بهداشتی بودن مناطق ضلع شمالی کمربندی(ضلع جنوبی پمپ بنزین صفار) و ضلع غربی ضمن خدمت(دانشگاه فرهنگیان)، شهرداری هیچ اقدامی در مهار فاضلاب نداشته است.

 

حسین عمادی نژاد به تردد میلیون ها زائر از کمربندی شهرستان و استفاده آن ها از سوخت پمپ بنزین اشاره کرد و افزود: ضلع جنوبی این پمپ محصور در فاضلاب های رها شده است این فاضلاب از ضلع شمالی پارک ارمغان به محل سرازیر می شود و محل مناسبی برای رشد و تکثیر حشرات و همچنین احتمال انتقال بیماری سالک است.

 

وی بیان کرد: از وسط این فاضلاب لوله های پلی اتیلین بزرگ و کوچک انتقال آب وجود دارد که سبب نگرانی بیش از حد بازرسین بهداشت محیط شده چرا که خطر شکستگی لوله ها و نشت این فاضلاب ها به داخل لوله های قرار گرفته در محل وجود دارد .

 

عمادی نژاد گفت: البته هنوز برای ما مشخص نیست که لوله های پلی اتلین قرار گرفته مربوط به آب شرب است یا نه و از کجا منتقل می شود ولی این دغدغه و نگرانی هست در صورتی که این لوله های آب شرب باشد احتمال آلوده شدن شبکه آب شرب قطعاً وجود خواهد داشت.

 

وی گفت: متاسفانه وضعیت حاکم بر ضلع جنوبی پمپ بنزین صفار کاملاً غیر بهداشتی است فاضلاب این منطقه از مرکز پارک ارمغان مکانی که مملو از مسافر است می گذرد متاسفانه به علت عدم رعایت شیب مناسب ، فاضلاب تجمیع شده و بوی غیر قابل مطلوبی را ایجاد کرده است.

 
همچنین مکاتبات فراوانی برای مهار فاضلاب اطراف دانشگاه فرهنگیان که در ضلع غربی خیابان ضمن خدمت قرار دارد انجام شده این محل نیز مانند کمربندی فاقد شیب لازم است و تجمع آب و راکد بودن آن و ایجاد بوی نامطلوب در منطقه سبب ایجاد شکایات زیاد دانشجویان و اهالی منطقه شده است.

 

مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: شهرداری قول داد در یک مقطع زمانی شش ماه مشکل را مرتفع سازد که متاسفانه بعد از گذشت دو سال از این مکاتبه هنوز این دتسگاه مردمی هیچ اقدامی در مهار فاضلاب این منطقه انجام نداده است.

 

منبع: سبزوار نیوز/