مدیر امور آب منطقه سبزوار گفت: استان خراسان دارای37 دشت است که از این رقم 35 دشت ممنوعه و 15 دشت نیز جزء دشت های بحرانی استان از آن ها یاد می شود.

ثابتی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه دشت سبزوار و جوین جزء دشت های بحرانی استان است افزود: از دشت سبزوار که مساحت بیش از ۵۵۰۰ کیلومتر را به خود اختصاص می دهد سالانه حدود ۴۷ میلیون متر مکعب اضافه برداشت آب صورت می گرد که همین امر سبب شده تا در ده سال گذشته ۳ متر کسری مخزن در شهرستان داشته باشیم.

 

 

وی اظهار کرد: یکی از سیاست های دولت اقدام نسبت به هوشمند سازی چاه های آب است که برابر این دستور در مجموع از ۱۶۲۰ حلقه چاه ۱۴۷۰ حلقه نسبت به انعقاد قرار داد اقدام شده که از این رقم حدود هزار چاه کنتور هوشمند نصب و اماده بهره برداری است.

 

 

ثابتی بیان کرد: طبق هدف گذاری که انجام شده تا پایان خرداد ماه تمامی چاه های آب منطقه نسبت به انعقاد قرار داد و بهره برداری از کنتور هوشمند در سطح منطقه اقدام خواهد شد.

 

 

این مدیر شهری در مورد کمبود آب در بخش ششتمد نیز گفت: ششتمد بخش بزرگی از شهرستان را در بر می گرد که شامل سه دشت سبزوار، عطائیه و تا حدودی دشت سنگرد را در بر می گرد متاسفانه به لحاظ خشکسالی های صورت گرفته آورد این سد کاهش یافته و هم اکنون دو میلیون متر مکعب است در حالیکه مخزن حدود ۱۰ میلیون متر مکعب توان ذخیره آب دارد .

 

 

ثابتی با بیان اینکه دشت ششتمد از نظر آبی در فقر است اظهار کرد: ما برای تامین آب شهر مشکل داریم ششتمد ۱۸ لیتر در ثانیه آب نیاز دارد با وجود اینکه از تمامی چاه های این منطقه، آب استحصال می شود آب دهی ۱۳ لیتر در ثانیه و ۵ لیتر کسری مخزن داریم.

 

 

وی گفت: تا زمانی که اعتبار حفر یک حلقه چاه در منطقه دیگر اخذ و خط انتقال آن انجام شود دو سال طول خواهد کشید برای جبران این کمبود آب منطقه قرار است چاهی در ششتمد حفاری شود تا به عنوان چاه رزف از آن استفاده شود.

 

 

مدیر امور آب منطقه سبزوار اعتبار لازم برای حفر چاه را مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بیان کرد و افزود: این چاه در قبل از تابستان حفاری و به شبکه وارد خواهد شد با این وضعیت فقر آبی که در منطقه ششتمد است در صورتی که صرفه جویی در شهر انجام نشود تامین آب شرب در این بخش با مشکل مواجه خواهد شد.

 

منبع: سبزوار نیوز/