عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جایگاهی فراتر از نیروهای مسلح دارد و هر جا که آفت و تعرضی به انقلاب پیش آمده با آن مقابله کرده است.

محمدرضا محسنی ثانی درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سپاه را پاسدار انقلاب اسلامی دانست و افزود: این پاسداری صرفا در محدوده جغرافیایی نیست و ماموریتش حفظ و حراست از انقلاب اسلامی است.

 
نماینده سبزوار گفت: این جایگاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از انقلابی که خونبهای شهیدان است به خوبی دفاع می کند.

 
محسنی ثانی افزود: جایگاه و پایگاه سپاه پاسداران همان طور که انقلاب از خاستگاه فرهنگی است بیشتر در بعد فرهنگی و حفاظت از انقلاب است .

 
وی تصریح کرد: این انقلاب در هر بخشی می تواند جاری و ساری باشد و حفاظت از آن هم با سپاه خواهد بود.