بافت فرسوده محله اميريه سبزوار با مساحت حدود ۱۰ هكتار در بخش مركزي و غرب بافت قديم سبزوار قرار دارد كه توسط خيابان هاي بيهق ، عطاملك، مدرس و امير مسعود اين شهر محصور شده است.

به گزارش بصیر سبزوار به نقل از روابط عمومی شهرداری سبزوار، برای این بافت ۵ بلوک در نظر گرفته شده که فاز نخست آن از مدت ها قبل با عنوان مجتمع تجاری فرهنگی اعظمی در حال اجراست و فاز دوم نیز بزودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.

 

طرح امیریه نخستین گام اجرایی در راستای بازسازی بافت فرسوده ۱۸۶ هکتاری سبزوار است که هرگونه حمایت در این مرحله باعث نهادینه شدن فرهنگ مشارکت مردمی در ادامه مسیر می شود.

 

amiriye-faz1-1

amiriye-faz1-2

amiriye-faz1-3

amiriye-faz1-4