رییس اداره ثبت احوال سبزوار از کاهش ۲۲ درصدی طلاق و افزایش ۴.۲ درصدی ازدواج طی دو ماه نخسا امسال در این شهرستان خبر داد.

سعید ابهری در نشست کمیسیون ثبت وقایع حیاتی سبزوار گفت: در این مدت ۹۵۵ مورد ازدواج و ۱۶۳ طلاق در شهرستان سبزوار ثبت شد در حالی که طی دو ماه نخست پارسال تعداد ازدواج ۹۱۶ و تعداد طلاق ۱۸۵ مورد بود.

 

وی افزود: در دو ماه گذشته هزار و ۱۹۵ ولادت نیز در سبزوار ثبت شد که این تعداد در مدت مشابه پارسال هزار و ۱۹۱ مورد بود.

 

رییس اداره ثبت احوال سبزوار همچنین از افزایش ۲۶.۵ درصدی موارد فوت در این شهرستان خبر و ادامه داد: در دو ماه گذشته ۳۹۱ فوت و در مدت مشابه سال گذشته ۳۱۰ فوت در سبزوار ثبت شد.

 

منبع: سلام سربدار/