مقصودی در ادامه با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان برای اجرای طرح‌های عمرانی خود زیاده‌خواهی می‌کند، اظهار کرد: ساخت بیمارستان حشمتیه با این وسعت و بزرگی در مرکز شهر یک کار اشتباه بوده و متأسفانه دانشگاه بر این اشتباه افزوده است.

مهدی مقصودی ظهر امروز در جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار با بیان اینکه وضعیت نشریات مکتوب و محلی در سطح شهرستان نابسامان است، اظهار کرد: متأسفانه اداره ارشاد سبزوار در این زمینه اقدام جدی از خود نشان نمی‌دهد و همین امر سبب شده تا آشفتگی خاصی در این حوزه مشاهده شود.

 

 

وی با بیان اینکه برخی از این نشریات به‌صورت غیرقانونی و بدون محتوا در سطح شهرستان توزیع می‌شوند، تصریح کرد: متأسفانه برخی از این نشریات محلی اقدام به توهین و اتهام‌زنی به مسئولان شهر و شورا کرده و در این زمینه نیز پاسخگوی اعمالشان نیستند.

 

 

عضو شورای شهر سبزوار با بیان اینکه انتظار ما از اداره ارشاد سبزوار پاسخگویی و برخورد با این نشریات محلی است، گفت: شورای شهر به‌عنوان یکی از متولیان امر فرهنگ باید در این حوزه ورود پیدا کند تا با همکاری و هماهنگی سایر ادارات وضعیت رسانه‌های مکتوب و سایت‌های محلی سروسامان پیدا کند.

 

 

مقصودی در ادامه با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان برای اجرای طرح‌های عمرانی خود زیاده‌خواهی می‌کند، اظهار کرد: ساخت بیمارستان حشمتیه با این وسعت و بزرگی در مرکز شهر یک کار اشتباه بوده و متأسفانه دانشگاه بر این اشتباه افزوده است.

 

 

وی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی قصد اجرای پروژه زباله‌سوز این بیمارستان را در حاشیه پارک باغ ملی سبزوار دارد و این باغ از گذشته تاکنون محلی برای حضور مردم سبزوار بوده و دارای ارزش زیادی برای آنان است.

 

 

عضو شورای شهر سبزوار با بیان اینکه کانون پرورش فکری کودکان شماره ۲ سبزوار در محل این پارک مستقر و دارای قدمتی بیش از ۴۰ سال است، خاطرنشان کرد: متأسفانه زمین این کانون در محلی واقع شده که دانشگاه قصد ساخت زباله‌سوزهای بیمارستان را دارد که موجب تخریب این میراث تاریخی و معنوی می‌شود.

 

 

مقصودی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی در اجرای پروژه‌های عمرانی خود زیاده‌خواهی می‌کند، گفت: این محل دارای ارزش معنوی برای مردم سبزوار است و اصل محل زمین و پارک نیز متعلق به شهرداری است و این مجموعه باید جلوی اقدامات دانشگاه علوم پزشکی را در تخریب این محل بگیرد.

 

 

وی با اشاره به برگزاری ۱۰ نشست و کارگروه برای ایجاد بازارچه کتاب در شهرستان، یادآور شد: متأسفانه زمینی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده در حاشیه بیمارستان حشمتیه قرار دارد و دانشگاه بدون توجه به مصوبات شورای شهر این محل را تبدیل به پارکینگی برای خودروهای خود کرده و در آینده نیز قصد دارد از این زمین برای رفت و آمد مردم به بیمارستان و درمانگاه‌های آن استفاده کند.

 

 

منبع: فارس/