اولین شماره ی نشریه ی دیوار ویژه نامه ی کوی گلستان به مدیر مسئولی وسردبیری آمنه برزنونی باهمکاری انجمن اسالمی دانشجویان این هفته در دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد.

به گزارش بصیر سبزوار، اولین شماره ی نشریه ی دیوار ویژه نامه ی کوی گلستان به مدیر مسئولی وسردبیری آمنه برزنونی باهمکاری انجمن اسالمی دانشجویان این هفته در دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد.

 

موضوعات مطرح شده در این ویژه نامه شامل : اسامی برگزیدگان تور عکاسی “دورترین همسایه” ، مصاحبه با دکتر رمضانی معاونت اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری ، تشکر دانشجویان از استاد حیطه عکاس تور عکاسی دورترین همسایه ،دلنوشته ای خواندنی ازتور عکاسی ، حاشیه ای بر حضور مسئولین شهری در دانشگاه حکیم ومصاحبه با شهردار سبزوار، بازتاب رسانه ای اخبار دورترین همسایه وتشکر از رسانه ها در این ویژه نامه از عکس های متفاوت عکاسان تور استفاده شده است.

 

در بخشی از این نشریه با عنوان “آگهی های غیر بازرگانی “به مشکالت کوی گلستان به زبان طنز پرداخته شده است.

 

تیترهای این شماره شامل: دکتر رمضانی : حاشیه نشین کردن مردم کوی گلستان ایده ی غلط ونادرستی است. عادی تر ازمن…..دلنوشته ای خواندنی از تور عکاسی افتخار من به مدال طالی جشنواره هایم نیست! شهردار سبزوار: میراث فرهنگی سد راه حل مشکل کوی گلستان است.

 

PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation