موضوع حجاب دیگر یک مسأله شخصی نیست. حفظ حجاب فراتر از یک مفهوم ساده است و رعایت یا عدم رعایت آن در کلان جامعه باعث تفاوت های فاحشی در حوزه فرهنگی خواهد شد.

واژه حجاب به معنای مانع، پوشش و پرده می باشد و در اسلام یکی از مهمترین عواملی است که از خودنمایی زنان در جامعه جلوگیری می کند و آنها را بدینوسیله از آفات احتمالی حفظ می کند. هر چند این مفهوم تنها برای زنان کاربرد ندارد و حجاب برای مردان نیز مفاهیم ویژه خود را دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

 

 

موضوع حجاب دیگر یک مسأله شخصی نیست. حفظ حجاب فراتر از یک مفهوم ساده است و رعایت یا عدم رعایت آن در کلان جامعه باعث تفاوت های فاحشی در حوزه فرهنگی خواهد شد. موضوعی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آیات و روایات به آن اشاره شده است. و برترین نوع آن حجاب چادر معرفی شده است.

 

 

در این پوستر به موضوع حجاب و پاسداشت آن اشاره شده است. در جامعه ای که مراودات اجتماعی به حداکثر رسیده است، هم برای محفوظ ماندن از نامحرم و هم برای حفظ آرامش خود و دیگران و ساختن جامعه ای آرام و به دور از تنش های اجتماعی این موضوع ضروری به نظر می رسد.

farhangnews_127731-361419-1432450029

… برای مشاهده تصویر در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید …