بنزین از ساعت ۲۴ سه شنبه تک نرخی و با قیمت یک هزار تومان عرضه خواهد شدو سهمیه ۷۰۰ تومانی ها هم تا شهریور ماه معتبر خواهد بود.

سایت کیمیانیوز مدعی شد:

 
یک منبع آگاه در گفتگو با کیمیانیوز گفت: بنزین از ساعت ۲۴ سه شنبه تک نرخی و با قیمت یک هزار تومان عرضه خواهد شد.

 

براساس این گزارش سهمیه های ۷۰۰ تومانی باقیمانده در کارت های سوخت خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت ها تا شهریور ماه معتبر خواهد بود و دارندگان کارت های سوخت می توانند این سهمیه ها را با همان نرخ ۷۰۰ تومانی قبلی از جایگاه ها دریافت کنند.