مدیر گروه جغرافیای دانشگاه حکیم سبزواری: انتقـال آب از روداب به ششتمد غیر علمی است.

به گزارش بصیر سبزوار به نقل از روداب نیوز، دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه حکیم سبزواری در مورد کمبود آب در شهر ششتمد  گفت: طی دو سال گذشته برای جبران کمبودی آب در ششتمد ،طرح انتقال آب از بخش روداب به این منطقه مطرح شد از ابتدا مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کردم انتقال آب از حوزه ای به حوزه دیگر باید شرایط خاص خود را داشته باشد .

 

وی افزود: در سال های اخیر اشتباهات انتقال آب را در سطح ملی دیده ایم این طرح ها غیر کارشناسی شده و غیر علمی است نمونه آن برای کمبود آب یزد طرح انتقال آب از زاینده رود صورت گرفت با اجرای این کا که بعد از مدتی از اجرای آن رودخانه اصفهان خشک شد. بخش روداب بخشی کویری است که خود با بحران کم آبی به سر می برد  و روز به روز از سطح آب های زیر زمینی این منطقه کاسته می شود حال ببینیم  با انتقال آب از روداب به ششتمد چه بر سر مردم بخش روداب خواهد آمد و برای نسل آینده ما چه مقدار آب خواهد ماند.

 

وی بیان داشت: اگر توجه کرده باشید بیشتر روستاهای بخش را با تانکر آبرسانی می کنند مانند شمس آباد ،برآباد ،پشته عباس و …  آب شهر روداب هم که تعریفی نیست آب شور و آهکی دارد . از مسولین خواهشمندیم برای بحران کم آبی این بخش فکر اساسی بکنند که از همین الان زنگ خبر بی آبی به گوش می رسد.