جايگاه دانشگاه حکيم سبزواري چندم است؟ آيا اصلا در رده بندي پايگاه استنادي جهان اسلام جايگاهي دارد؟ خوب است مسئولان دانشگاه حکيم گزارشي از وضع علمي دانشگاه بدهند.

دانشگاه گیلان به جایگاه هشتم علمی و پژوهشی دانشگاه های جامع کشور ارتقاء یافت.

 
رییس دانشگاه گیلان  گفت: براساس آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه گیلان در بین ۵۶ دانشگاه جامع کشور، با ۲ رتبه ارتقاء در جایگاه هشتم قرار گرفت.

 
دکتراحمد رضی ملاک ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را عملکرد علمی- پژوهشی و امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه ها اعلام کرد وگفت: ارتقاء رتبه علمی و پژوهشی دانشگاه هاعلاوه بر تثبیت جایگاه ملی وبین المللی، امتیازات ویژه اعتباری برای دانشگاه های جامع به همراه خواهد داشت.

 
وی با بیان اینکه پارسال ۲ هزار و ۱۰۰ مقاله از دانشگاه گیلان در همایش ها و نشریات معتبر ملی و بین المللی ارائه شد گفت:اعضای هیات علمی این دانشگاه پارسال ۶۵ عنوان کتاب هم منتشرکردند .

 
دانشگاه گیلان ۹ دانشکده و ۲ پژوهشکده دارد .

 
۱۷هزار دانشجو در۴۰۰رشته مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکترای دانشگاه گیلان تحصیل می کنند. ۵۱۴ نفر عضو هیات علمی دانشگاه گیلان هستند که ۳۰ درصد آنها درجه استاد تمامی و دانشیاری دارند.

 

منبع: سبزوار نیوز/