در حاشیه برنامه‌هایی هفته سبزوار خبرهایی از ایجاد بلواری بانام احتمالی «چهل اختران» مطرح شد.

طی این طرح شهرداری سبزوار قصد دارد در صورت تصویب شورای اسلامی شهر، بلواری تأسیس و با نصب تندیس‌های چهل نفر از بزرگان و مشاهیر فقه و ادبیات و سیاست و علم و حکمت سبزوار زمینه معرفی ستارگان و بزگان تاریخ کهن و پربار منطقه سبزوار را به شهروندان و گردشگران ایجاد کند.

 

پیش‌بینی می‌شود با توجه به کثرت مفاخر و مشاهیر سبزوار بزرگ و اعتبار و وزن جهانی و ملی بسیاری از آنان، در صورت ایجاد چنین بلواری در کنار داشته‌ها و زمینه‌های فراوان گردشگری یکی از ظرفیت‌های گردشگری سبزوار از میان انبوه ظرفیت‌های بالقوه به ظرفیتی بالفعل تبدیل شود.

 

منبع: رصد/