محسن رضایی امروز با لباس پاسداری در کنار رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور یافتند.

محسن رضایی امروز با لباس پاسداری در کنار رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور یافتند.

 

محسن رضایی امروز در جریان بازدید و سخنرانی رهبر انقلاب در جمع پاسداران دانشگاه امام حسین(ع) با لباس نظامی پاسداری در کنار ایشان حضور یافت.

 

????? ???????????? ????????? ??????? ???? ????

پیشتر برخی رسانه‌ها از بازگشت وی به سپاه پاسداران خبر داده بودند.