معاون عمرانی فرمانداری در جلسه شورای ترافیک بر اجرایی شدن مصوبات این شورا توسط ارگان های مربوط تاکید کرد.

 

به گزارش بصیر سبزوار ،محمد کلاته اظهار داشت: با انتقاد از عملکرد شهرداری در اصلاح هندسی میدان فاطمی اظهار داشت: با توجه به پرداخت هزینه این طرح هیچ گونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

 

وی ادامه داد: در شورا چندید با رتاکید شده است که شهرداری معضل ترافیکی هسته مرکزی شهر را باید به صورت جدی مورد بررسی قرار دهد که متاسفانه برخی از مکان هایی که برای پارکینگ در نظر گرفته شده بودنیز تبدیل به مکان های تجاری شده است.

 

در ابتدای جلسه شورایترافیک شهرستان همچنین با بررسی مصوبات گذشته در خصوص خیابان مبینی نتیجه به گونه ای حاصل شد تا این خیابان به صورت دوطرفه و در هر دوطرف با نصب تابلوهای توقف ممنوع بارترافیکی خیابان کاهش پیدا کند.

 

سرهنگ سعید متین رئیس پلیس راهورسبزوار همچنین در مورد استفاده وسائل نقلیه سبک و موتور سیکلت ها در ساعاتی از شبانه روز از خطوط ویژه بیان داشت: این مصوبه تا زمان نصب تابلوهای مخصوص و کاشت چراغ های چشم گربه ای قابل اجرا نخواهد بود.

 

محمد بارانی نماینده پلیس راه سبزوار نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از پل ها در جاده باید به صورت امن اقدام به نصب گارد ریل شود بیان کرد:  پل هایی با ارتفاع بیش از ۳ متر و عرض دهانه ۳متر نصب گارد ریل های ایمن بسیار ضروری است.

 

وی با اشاره به حوادث به وجود آمده در این نقاط تاکید کرد: پلیس پس از کارشناسی نهاد ها یمقص ر را در تصادفات دخیل خواهد کرد.

 

بارانی تصریح کرد: مهمترین وظیفه پلیس تامین حقوق شهروندی است و تعاملات با ادارات نباید سبب تضییع این حقوق از شهروندان شود.