معاون نظارتی بانک مرکزی با حضور در برنامه پایش درباره مؤسسات مالی مجاز گفت : ما اسامی مؤسسات مالی مجاز را در سایت بانک مرکزی گذاشته‌ایم .

حمید تهران فر معاون نظارتی بانک مرکزی با حضور در برنامه پایش درباره مؤسسات مالی مجاز گفت : ما اسامی مؤسسات مالی مجاز را در سایت بانک مرکزی گذاشته‌ایم . از مؤسسات غیر مجاز ما تعداد زیادی را شناسایی و تعداد زیادی را نیز هنوز شناسایی نکردیم ، این مؤسسات در کشور پراکنده هستند .

 
وی گفت ک برای اینکه مردم ما بدانند چه مؤسساتی مجاز هستند ما اسامی مؤسسات مالی مجاز را در رسانه‌ها و سایت بانک مرکزی اعلام می‌کنیم . لیست بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز هر از گاهی به روز می‌شود .

 
تهران فر در پاسخ به این سؤال که آیا موسسه فرشتگان دارای مجوز از بانک مرکزی است گفت : موسسه فرشتگان در موسسه آرمان ادغام شده ، اکنون موسسه فرشتگان وجود ندارد بلکه موسسه اعتباری آرمان هست . موسسه مالی و اعتباری آرمان هم اکنون مجوز ندارد ولی تا چند وقت دیگر مجوز می‌گیرد .

 
تهران فر افزود : موسسه اعتباری آرمان در حال گذراندن برخی مقرراتی است که بانک مرکزی به این موسسه تحمیل کرده تا بتواند مجوز خود را دریافت کند .

 
وی در پاسخ به این سؤال که چرا موسسه آرمان هم اکنون جمله ” تحت نظارت بانک مرکزی را می‌نویسد ” گفت : نه این موسسه این جمله را دیگر بکار نمی‌برد ، تا دو سال پیش می‌نوشتند ولی از دو سال پیش به این طرف نمی‌نویسند .

 
معاون نظارتی بانک مرکزی  گفت : بانک مهر اقتصاد نیز مانند موسسه ارمان همین حالت را دارد و در حال گرفتن مجوز است ولی هم اکنون مجوز ندارد . فکر می‌کنم چهار یا پنج موسسه و بانک هستند که در جریان گرفتن مجوز اند .

 
وی در پاسخ به این سؤال که هر کدام از مؤسسات زیر آیا از بانک مرکزی مجوزی دارند یا خیر گفت :

 
بانک آینده : مجوز دارد

 
موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج : مجوز ندارد

 
موسسه اعتباری کوثر : مجوز دارد

 
موسسه اعتباری عسکریه : مجوز دارد

 
موسسه اعتباری توسعه : مجوز دارد

 
موسسه مالی اعتباری میزان : مجوز ندارد از اول هم مجوز نداشته است .

 

منبع: سایت برنامه پایش/