فاز نهایی موزه شهر در سبزوار به بهره برداری رسید.

 

 

به گزارش بصیر سبزوار، سلیمانی مدیر موزه شهر سبزوار اظهار داشت: همزمان با هفته سبزوار موزه شهر سبزوار در مساحتی بالغ بر ۶۷۰متر مربع به افتتاح رسید.

وی ادامه دادفاز  نخست در سال ۹۳ افتتاح شد و در فاز دوم و نهایی این موزه بالغ بر ۵۰۰ اثر از هزاره اول قبل از میلاد تا عصر معاصر گرد آوری شده است.

 

دکتر گاراژیان همچنین در تشریح موزه شهر بیان کرد: در تمام دنیا هویت های منطقه ای توسط موزه های شهر به نمتیش گذاشته خواهندشد.

 

عضو هیت امنا موزه شهر سبزوار تصریح کرد: جهانی سازی در پی یکسان کردن فرهنگ ها می کوشد و این موزه های شهر هستند که با اتکا بر فرهنگ های بومی و محلی سعی کرده اند فرهنگ های خاص هر منطقه را رونمایی کنند.

 

وی یکی از سیاست های ایجاد موزه های شهر را شناساندن سرمایه های هرمنطقه در سطح ملی و بین المللی دانست وافزود: هویت های منطقه ای را بیاید حفظ کرد و تاسیس موزه شهر یکی از راههای آن خواهد بود.

 

گاراژیان تاکید کرد: موزه ها مکانی برای آموزش همگانی و برای حفظ میراث معنوی و غیرمعنوی هر قوم و هر بخش هستند.

 

انتهای پیام/